Βαθμολογίες Ε.Π.Σ.Α.

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/var/tmp/#sql_495c_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW COLUMNS FROM wp_leaguemanager_teams LIKE 'rank'

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/var/tmp/#sql_495c_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW COLUMNS FROM wp_leaguemanager_teams LIKE 'id'

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '16' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '17' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '18' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '19' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '20' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '21' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '22' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '23' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT `title`, `website`, `coach`, `stadium`, `logo`, `home`, `group`, `roster`, `profile`, `points_plus`, `points_minus`, `points2_plus`, `points2_minus`, `add_points`, `done_matches`, `won_matches`, `draw_matches`, `lost_matches`, `diff`, `league_id`, `id`, `season`, `rank`, `status`, `custom` FROM wp_leaguemanager_teams WHERE `league_id` = '66' AND `season` = '2017-2018' ORDER BY

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2ος ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1ος ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/var/tmp/#sql_495c_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW COLUMNS FROM wp_leaguemanager_matches LIKE 'date'

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Disk full (/var/tmp/#sql_495c_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW COLUMNS FROM wp_leaguemanager_matches LIKE 'id'

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,10' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4330' OR `away_team` = '4330') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) >= 0 ORDER BY LIMIT 0,10

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,1' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4330' OR `away_team` = '4330') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) < 0 ORDER BY LIMIT 0,1

Υμηττός

Rank
8
Matches
30
Won
8
Tied
9
Lost
13

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3ος ΟΜΙΛΟΣ

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,10' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4351' OR `away_team` = '4351') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) >= 0 ORDER BY LIMIT 0,10

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,1' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4351' OR `away_team` = '4351') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) < 0 ORDER BY LIMIT 0,1

Ιεράπολη

Rank
7
Matches
30
Won
12
Tied
9
Lost
9

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,10' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4450' OR `away_team` = '4450') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) >= 0 ORDER BY LIMIT 0,10

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,1' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4450' OR `away_team` = '4450') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) < 0 ORDER BY LIMIT 0,1

Ηρακλής Περιστ.

Rank
4
Matches
24
Won
12
Tied
9
Lost
3

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3ος ΟΜΙΛΟΣ

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,10' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4473' OR `away_team` = '4473') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) >= 0 ORDER BY LIMIT 0,10

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,1' at line 1]
SELECT `group`, `home_team`, `away_team`, DATE_FORMAT(`date`, '%Y-%m-%d %H:%i') AS date, DATE_FORMAT(`date`, '%e') AS day, DATE_FORMAT(`date`, '%c') AS month, DATE_FORMAT(`date`, '%Y') AS year, DATE_FORMAT(`date`, '%H') AS `hour`, DATE_FORMAT(`date`, '%i') AS `minutes`, `match_day`, `location`, `league_id`, `home_points`, `away_points`, `winner_id`, `loser_id`, `post_id`, `season`, `id`, `custom` FROM wp_leaguemanager_matches WHERE `final` = '' AND (`home_team` = '4473' OR `away_team` = '4473') AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE, NOW(), `date`) < 0 ORDER BY LIMIT 0,1

Πράσινα Πουλιά

Rank
12
Matches
24
Won
6
Tied
4
Lost
14

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πατηστε για να αφησετε σχολιο

You must be logged in to post a comment Login

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

error: Content is protected !!