Δήλωση Γενικού Γραμματέα Ε.Π.Σ. Πειραιά κου Ιωάννη Σπάθα

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Ε.Π.Σ. Πειραιά κου Ιωάννη Σπάθα

«Εντύπωση μου προκαλεί η στάση και η γενικότερη συμπεριφορά στα προβλήματα της Διαιτησίας του Υπευθύνου Εκπαίδευσης- Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. κου Κύρου Βασσάρα.

Δεν εμφανίζεται πουθενά, δεν απαντάει στα τηλέφωνα και δεν εκφέρει γνώμη ενώ κατέχει καίρια θέση και μάλιστα έμμισθη από την Ε.Π.Ο.

Η δική του θέση θα δημιουργούσε διαφορετικό κλίμα στο ποδοσφαιρικό κοινό και θα απελευθέρωνε την Ε.Π.Ο. από πολλές γκρίνιες και προβλήματα»

Αρθρα απο

error: Content is protected !!