Β΄ Ε.Π.Σ.Α.

Γενική Συνέλευση στο Ψυχικό

Γενική Συνέλευση στο Ψυχικό

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ»  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασης Νο 05 της 11ης Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τον Νόμο και το  Καταστατικό  του  Σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΨΥΧΙΚΟΥ»,  η  Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στα γραφεία του συλλόγου Ρήγα Φεραίου & Μπουμπουλίνας Τ.Κ. 154 51 (Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού), στην οποία καλούνται να παραστούν όλα τα μέλη του Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟΥ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018  1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών. 2.  Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης 2017 και απολογισμός διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης της υπολόγου χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017). 3.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής από κάθε ευθύνη για την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, καθώς και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών. 4.  Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 01/01/2018 – 31/12/2018. 5.  Καθορισμός ενεργειών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11×11 στο Ο.Τ.150 Νέου Ψυχικού. 6.  Τροποποιήσεις Καταστατικού. 7.  Αρχαιρεσίες για την Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία. 8.  Διάφορα θέματα/Ανακοινώσεις.  Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα  τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟΥ. Ως ταμειακά ενήμερο μέλος, ορίζεται το μέλος του Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟΥ που έχει εκπληρώσει τις  οικονομικές  του  υποχρεώσεις  προς  το  Σωματείο,  καταβάλλοντας  τις  ετήσιες  εισφορές  του  από  την  ημερομηνία εγγραφής  του  έως  το  ημερολογιακό  έτος  που  έληξε  πριν  την  ημερομηνία  της  Συνέλευσης.  Παρακαλούνται  τα  μη ενήμερα  μέλη,  για  την  νόμιμη  συμμετοχή  τους  στην  Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  να  τακτοποιήσουν  τυχόν οικονομικές εκκρεμότητές τους. Για  την  έγκυρη  σύνταξη  κοινού  ψηφοδελτίου  για  την  εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  το  απερχόμενο  ΔΣ, καθώς  και  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής,  κάθε  μέλος  που  επιθυμεί  να  συμπεριληφθεί  σε  αυτό,  πρέπει  να  αποστείλει γραπτή αίτηση ταχυδρομικώς ή να την καταθέσει ιδιοχείρως στην έδρα του Σωματείου ή την αποστείλει υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση popsfc@otenet.gr το αργότερο μέχρι την 4η Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα παραλαβής).   Σε  περίπτωση μη  απαρτίας κατά  τα 2/3  των μελών στην  Ετήσια  Τακτική Γενική  Συνέλευση  της  9ης  Ιουλίου 2018 ώρα 18:30, βάσει του Καταστατικού του Σωματείου θα συγκληθεί εκ νέου οριστικά την ίδια ημέρα ώρα 19:30.    Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟΥ,    Ο Πρόεδρος                                                                               O Γενικός Γραμματέας                               Ιωάννης Ν. Πετρίδης                                                                          Αθανάσιος Χανακούλας

Β΄ Ε.Π.Σ.Α.

Αρθρα απο Β΄ Ε.Π.Σ.Α.

Σίσκο στον Άγιο Θωμά

Κυριάκου Παντζαρίδη26/09/2018

Το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου στην ΕΠΣΑ 29/30-10

Κυριάκου Παντζαρίδη25/09/2018

Μικρασιατικός-Πετράλωνα 0-2

Κυριάκου Παντζαρίδη23/09/2018

Παπάγος-Χρυσούπολη 5-1

Κυριάκου Παντζαρίδη23/09/2018

Ιεράπολη-Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 3-1

Κυριάκου Παντζαρίδη23/09/2018

Διπλό για τον Βύρωνα

Κυριάκου Παντζαρίδη23/09/2018
error: Content is protected !!